Arbete på hög höjd – Fallskydd – Pris: 1.995,-.

Fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta på hög höjd, vilket är arbete på över 2-meters höjd. Höghöjdsarbete är alltid förknippat med risk. 

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Användning av fallskydd
  • Arbete på ställningar och liftar
  • Arbete på stege
  • Typer av fallskydd
  • Riskbedömning
  • Evakuering och räddning
  • Med mer

Det finns inget lagkrav på hur länge en fallskyddsutbildning gäller, men arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att informera och utbilda sin personal om de risker som finns på arbetsplatsen.

Vi rekommenderar att man förnyar sitt intyg vart tredje år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Arbete på hög höjd