Arbete på väg steg 2.1  – Pris: 2.990,- SEK

Beställ en internkurs

Denna kursen gäller bland annat för förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter fordonet.

Målgrupp

Förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter fordonet. Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. 

Vad lär du dig?

Efter den här utbildningen har du förståelse och kunskap om handhavande av fordonsmonterat energiupptagande skydd samt utmärkning av fordon vid intermittent arbete. Även hur skyddsfordon ska placeras i trafikmiljön med hänsyn till arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371, och certifiering (teoriprovet) ska du göra på något av Trafikverkets förarprovskontor.

Ett kursbevis utfärdas. Detta gäller i fyra år.

Avtalsvillkor för kursdeltagande

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Anmälan till en kurs