Arbete på väg steg 1.1  – Pris: 1.990,-.

För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens (APV Steg 1). Kravet ställs på alla som arbetar på vägen, eller vistas i närheten av vägarbeten. 

Målgrupp

Arbete på väg steg 1.1 gäller personal som endast i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik. Arbetar du på en plats där vägarbete pågår så måste du ha grundkunskaperna som minimum. Även om du inte gör något av arbetet på vägen själv.

Vad lär du dig?

Utbildningen täcker alla kunskaper som behövs för att att vara nära eller arbeta på vägar. Du lär dig att hantera trafiksäkerhet, förebygga olyckor och risker, följa lagar och regler, samt förstå trafikanternas säkerhet och behov av framkomlighet.

Utbildningen är utformad enligt Trafikverkets krav och ger dig möjlighet att känna dig trygg och säker på arbetsplatsen.

Ett kursbevis utfärdas. Detta gäller i fyra år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Arbete på väg steg 1.1