Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3  – Pris: 3.990,-.

För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens APV Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3). Kravet ställs på alla som arbetar på vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till bland annat entreprenörer och leverantörer, även dig som arbetar på vägar, oavsett om det rör sig om byggande, service, underhåll eller drift. Arbetar du till exempel med servicearbeten i eller på anläggning eller är du en vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon så är kursen för dig.

Vad lär du dig?

Utbildningen är uppdelad i tre olika nivåer, 1.1, 1.2 och 1.3 (tidigare nivå 1 och 2). En komplett utbildning, som täcker alla kunskaper som behövs för att arbeta säkert och effektivt på vägar. Du lär dig att hantera trafiksäkerhet, förebygga olyckor och risker, följa lagar och regler, utföra olika typer av vägarbeten, dirigera trafik, följa trafikförordningar samt förstå trafikanternas säkerhet och behov av framkomlighet.

Utbildningen är utformad enligt Trafikverkets krav och ger dig möjlighet att känna dig trygg och säker på arbetsplatsen.

Ett kursbevis utfärdas. Detta gäller i fyra år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Arbete på väg steg 1.1