Arbete på väg steg 2.2  – Pris: 5.990,- SEK

Datum: Se kurskalender.

Denna kursen gäller för personal som ska ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö och tydlig vägledning för trafiken.

Målgrupp

Personal som ansvarar för det praktiska arbetet (som nämnts ovan), men också för de ansvariga för fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. Kursen är också avsedd för personer som ska leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller utför trafikdirigering.

Vad lär du dig?

Efter utbildningen har du kunskap om hur man utför arbetet med trafik- och skyddsanordningar på vägarbetsplatsen,. Certifierad person i steg 2.2 får sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter på alla typer av vägar. De får också utföra alla moment som ingår i trafikdirigeringsarbetet.

Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371, och certifiering (teoriprovet) ska du göra på något av Trafikverkets förarprovskontor.

Certifikatet gäller i 4 år.

Avtalsvillkor för kursdeltagande

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Anmälan till en kurs