Arbete på väg steg 3.  – Pris: 6.990,- SEK

Datum: Se kurskalender

Denna kursen gäller för personer som ska styra och leda entreprenader och projekteringstjänster, eller som instruerar och leder personal som utför arbetsuppgifter enligt Steg 2. Kravet är riktat till projekterings- och entreprenaduppdrag där Trafikverket är beställare. 

Kompetenskravet

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för steg 3.0. Förkunskaper för kursen APV 3.0 är steg 1.1 1.2 1.3 & 2.2

Vad lär du dig?

Certifierad person i steg 3.0 ska kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

Kursen utgår ifrån Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371 TDOK 2018:0372, och certifiering (teoriprovet) ska du göra på något av Trafikverkets förarprovskontor.

Certifikatet gäller i 4 år.

Avtalsvillkor för kursdeltagande

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Anmälan till en kurs