22
nov

0

Arbete på väg

Om du ska arbeta på en väg finns krav på kompetens. Kompetenskraven för arbete på väg är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför. Vi ska försöka förklara i ett korthet vad de tre stegen handlar om.

Steg 1: Grundläggande APV
Steg 2: Kompetenskrav APV utförare
Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda

Kompetens enligt steg 1 bekräftas av din kursleverantör med ett kompetensintyg (kursbevis). Högre kompetenser (Steg 2 och 3) ska bekräftas genom att avlägga ett certifieringsprov hos Trafikverket.

Steg 1: Grundläggande APV

Grundkompetens består också av tre steg (1.1, 1.2, och 1.3).

1.1 Allmän grundkompetens (tidigare Nivå 1)

Detta gäller personal som endast i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik. Arbetar du på en plats där vägarbete pågår så måste du ha grundkunskaperna som minimum. Även om du inte gör något av arbetet på vägen själv.

1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Detta gäller om du kör ett väghållningsfordon, även om det bara gäller fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, eller fordon som används av leverantörer av transporttjänster. Något annat exempel på förare av väghållningsfordon är den som plogar, saltar och sandar, eller transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.

1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

Detta gäller om du ska utföra vägarbeten eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, monterar vägmärken eller utför renhållning på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

Steg 2: Kompetenskrav APV utförare

Detta gäller om du ska utföra säkerhetsprioriterade arbeten. Utförande av de säkerhetsprioriterande arbetena består av tre steg:

2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

Detta gäller bland annat om du ska köra väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon), och för vissa speciella förhållanden som har med fordon att göra.

2.2 Kompetenskrav på personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar 

Detta gäller om du ska ha utökad behörighet och därmed leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar. Och om du ska utföra det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.

2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning

Detta gäller om du ansvarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Montage sker vid etablering samt varje gång skyddsanordningen flyttats, ändrats eller utsatt för annat som kan påverka dess funktion.

Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda

Detta är det mest omfattande steget, men består bara av en punkt. Detta gäller personal som entreprenör eller konsult har utsett ska styra och leda, utföra arbetsberedningar med mera. Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Vi kommer inte att säga så mycket om detta steg, men hänvisar till:

Kompetens för arbete på väg (trafikverket)