Avtalsvillkor för kursdeltagande

Onlinekurs

Deltagaren kan anmäla sig till kurserna genom vår hemsida, via e-post eller genom att bekräfta säljarens erbjudande genom vårt CRM, antingen via e-post eller SMS. Hur man beställer och vad priset är för varje kurs kommer att finnas på våra kommunikationskanaler.

En onlinekurs är en kurs som kan genomföras online (PC, surfplatta eller mobiltelefon). Vid beställning skickas användarnamn och lösenord till kursdeltagaren. Kursen är tillgänglig i sex månader. Om kursdeltagaren inte fullföljer kursen under denna period kan kursen öppnas igen under ytterligare sex månader mot en administrationsavgift.

Vid beställning av onlinekurs ska fakturan betalas inom 14 dagar (om inget annat förfallodatum avtalats), oavsett när kursdeltagaren genomför kursen. Beställaren kan inte vänta med att betala för kursen tills kursdeltagarna har genomfört kursen.

Alla immateriella rättigheter relaterade till kursmaterialet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, äganderätt och varumärken, tillhör Systemfag eller relevant tredje part. Kunden har inte rätt att kopiera, distribuera eller ändra kursmaterialet utan skriftligt tillstånd från Systemfag.

I de fall ytterligare dokumentation krävs (exempelvis dokumentation av genomförd praktisk vägledning) är det kundens ansvar att dokumentationen är korrekt.

Ved fullført kurs lastes et kursbevis opp på deltakerens «Min Side». Dette kursbeviset lagres i systemet, men deltakerne bør også, for sikkerhets skyld, lagre beviset på datamaskinen eller skrive det ut. 

Systemfag tilbyr å opprette avdelinger og «gruppeledere» for å lette administrasjon med kurs og deltakere. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke er tilbudt som et HR-system eller en fullverdig intern kursadministrasjon for virksomheten. Virksomheten må selv ta ansvar for sin egen kursadministrasjon.

Funktionalitet och användarupplevelse kan ändras av tredje part. För Systemfags ansvar vad gäller användning av tredjepartsprogramvara, se Avtalsvillkor för Systemfag Averige AB.

Systemfag förbehåller sig även rätten att ändra funktionalitet, användarupplevelse och dessa villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida, och det är beställarens (kundens) ansvar att granska dem regelbundet.

Systemfag kommer även att säkerställa att genomförandet av onlinekurser är så användarvänligt som möjligt, men kunden ansvarar för att den tekniska kompetensnivån är tillfredsställande för att genomföra kurserna.

Webinarier och fysiska kurser

Deltagaren kan anmäla sig till kurserna genom vår hemsida, via e-post eller genom att bekräfta säljarens erbjudande genom vårt CRM, antingen via e-post eller SMS. Hur man beställer och vad priset är för varje kurs kommer att finnas på våra kommunikationskanaler.

Anmälan är bindande. Det finns förskottsbetalning på fakturan för webbseminarier och fysiska kurser, oavsett när kursen äger rum. Bokaren måste betala senast förfallodagen för att säkra deltagarens plats på kursen. Om bokaren inte betalar kursavgiften senast på förfallodagen, eller inte utnyttjar platsen på kursen, kommer fakturan ändå att samlas in enligt förfallodatum.

Vid sjukdom har deltagaren automatiskt en plats på nästa lediga kurs. Kursdeltagaren ansvarar för att dokumentera sjukdom och anmäla sig till en ny kurs. Systemfag kan inte garantera att kursen hålls på samma plats.

Systemfag kommer att göra rimliga ansträngningar för att genomföra kurserna i enlighet med annons och angiven tidslinje, men vid sjukdom hos instruktören, eller för få anmälda, kan kursen komma att flyttas till ett senare datum. Systemfag ansvarar inte för ersättning för arbetsavbrott eller utebliven arbetsförtjänst hos kund till följd av anståndet.

Där specifik kompetens krävs är det uppdragsgivarens ansvar att kursdeltagaren uppfyller kraven för att kunna tenta, få intyg/kursbevis. I sådana fall kan dock kursdeltagaren begära en förkvalificering. En förkvalificering förutsätter att all nödvändig dokumentation av kompetens är i våra händer inom en vecka (7 dagar) från beställningsdatum.

Systemfag kommer även att säkerställa att genomförandet av webbseminarier är så användarvänligt som möjligt, men kunden ansvarar för att den tekniska kompetensnivån är tillfredsställande för att genomföra kurserna.

För alla kurser

Systemfag kommer att göra rimliga ansträngningar för att kursdeltagarna ska lära sig och genomföra kurserna, men lämnar inga garantier för uppnådda resultat. Resultaten kan variera beroende på kursdeltagarens insats och engagemang.

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med norsk lag. Varje tvist som uppstår i samband med dessa villkor ska lösas genom förhandlingar. Om förhandlingar inte leder till en lösning ska tvisten avgöras i domstol. Läs vidare de allmänna avtalsvillkoren för Systemfag Norge AS.