Bas P Bas U – Pris: 4.990,-.

För varje byggprojekt ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och en byggarbetsmiljö-samordnare för utförandet av arbetet (Bas-U)

Denna utbildning är webbaserad och riktar sig till dig som ansvarar för att delegera arbetsmiljöuppgifter och ansvarar för det både inom företaget och har rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsfasen (BAS P) eller i genomförandefasen (BAS U).

Kursen innehöll bland annat:

  • Lagar och föreskrifter
  • Ansvar i byggprojekt
  • Arbetsmiljökunskap
  • Riskbedömning
  • Byggarbetsmiljösamordnare
  • Förhandsanmälan
  • Arbetsmiljöplan
  • För framtida arbeten
  • Sanktionsavgifter

Vi rekommenderar att man förnyar sig vart 5 år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Bas P Bas U