Utbildning i diisocyanater – 1 490,- SEK

Beställ en internkurs

Från 24 augusti 2023 ska alla som använder diisocyanater och diisocyanathaltiga blandningar ha genomgått utbildning i säker användning med godkänt resultat. Utbildningen ska kunna dokumenteras.

Vem gäller kravet?

Utbildningskravet gäller alla som använder diisocyanater och diisocyanathaltiga blandningar och produkter i yrkes- eller industrianläggningar samt de som övervakar denna typ av arbete. Kravet gäller både arbetsgivare, anställda och egenföretagare.

Webinariet tar upp de utbildningspunkter som ges i REACH-förordningen och handlar bland annat om vad diisocyanater är och vilka hälsorisker de kan orsaka, vilka användningsområden som kan orsaka exponering och hur man förhindrar att vi exponeras, samt vilka måste göras om det finns spill och hur avfall hanteras.

Kursen genomförs som ett webbinarium (1,5 timme), men alla kursdeltagare får även tillgång till vårt LMS och måste avlägga ett slutprov för att få ett kursbevis.

Kursen hålls av en Yrkeshygienist / Yrkesmedicin och uppfyller EU-krav.

Avtalsvillkor för kursdeltagande

Anmäl kursdeltagare här:

Anmälan till en kurs