Hva er ett distanskurs?
Hur kan jag delta??
Kan du kombinera distanskurs med onlinekurser?
Har ni distanskurser på flera språk?
När hålls distanskursen?

Om du vill ha ett företagsinternt distanskurs kan du begära ett erbjudande.

Heta Arbeten

Pris 3 490,- SEK

Arbeten med verktyg och utrustning som skapar gnistor eller alstrar värmen benämns som heta arbeten. 

Info och anmälan

Opplæring i Diisocyanater

Pris 1 490,- SEK

Alla som använder diisocyanater och diisocyanathaltiga blandningar ska genomgå utbildning i säker användning med godkänt resultat.

Info och anmälan

Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3

Pris: 3 990,- SEK

För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens (APV Steg 1).

Info och anmälan

Arbete på väg steg 2.1

Pris: 2.990,- SEK

För den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).

Info och anmälan

Arbete på väg steg 2.2

Pris: 5.990,- SEK

För vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (före detta nivå 3A & 3B).

Info och anmälan

Arbete på väg steg 3.0

Pris: 6.990,- SEK

För vissa personer med vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0).

Info och anmälan

BAM – Bättre arbetsmiljö

Pris: 2990,- SEK

BAM – Bättre arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Info och anmälan