ESA – Instruerad person – Pris: 2490,- SEK

Denna kurs ger dig nödvändiga kunskaper för att utföra icke-elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning. Kursen är uppbyggd kring och bygger på dokumentet EBR Elsäkerhetsanvisningar, ESA Instruerad person – Icke elektriskt arbete av av Energiföretagen Sverige.

Icke elektriskt arbete

Icke-elektriskt arbete är arbete i närheten av en elektrisk anläggning. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Målgrupp

Kursen ESA – Instruerad person riktar sig till de som är icke elfackkunniga personer och som ska arbeta i miljöer där det finns elektrisk fara som ex driftrum eller i närheten av en elektrisk anläggning och som självständigt utför ett icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av elfackkunnig elsäkerhetsledare. Kursen är även lämpad för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Ett kursbevis utfärdas. Detta gäller i tre år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Arbete på väg steg 1.1