Behöver ditt företag företagshälsovård?

Vissa branscher har en mer riskfylld arbetsmiljö än andra, med större risk för skador, sjukdomar och psykisk stress. Dessa dessa borde ansluta till en företagshälsovård.

Vad är en företagshälsovård?
Ergonomi och arbetsplatsbedömning
Hälsoundersökningar och vaccination
Kris och beredskap
Psykosocial arbetsmiljö
Sjukskrivningsarbete
Yrkeshygien
Deltagande i möten
 

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön i en verksamhet är fullt ansvarig. Se Arbetsmiljöverket för mer information. 

Vill du ha ett erbjudande via e-post?

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke bindande erbjudande till dig via e-post.

Erbjudanden om företagshälsovård