Få erbjudanden på företagsinterna kurser

De flesta av våra kurser kan genomföras i egen regi, det vill säga vår instruktör kommer till dig och håller kursen. Webinarier kan också hållas internt.

Verksamheten tillhandahåller i princip själva lokalerna, men vi kan även hjälpa till att arrangera hela kursen med lokaler, lunch etc. Kontakta oss gärna. Du kan använda formuläret för högre utbildning här, eller ring oss på telefon: Kommer. 

Anmälan är bindande men vid sjukdom har deltagaren automatiskt en plats på nästa lediga kurs. Om instruktören är sjuk kan kursen flyttas till ett senare datum. Systemfag Sverige AB ansvarar inte för ersättning för arbetsavbrott eller förlorad arbetsinkomst från kunden till följd av uppskjutande av kursen.

Avtalevilkår for kursdeltakelse

Begär ett erbjudande

Tilbud bedriftsinternt kurs