Erbjuder Systemfag fysiska kurser?
Vad menas med fysiska kurser?
Kan fysiska kurser kombineras med onlinekurser?
Har dere fysiska kurser i flera språk?
När äger kurserna rum?

Planerade kurser finns i vår kurskalender. Om du vill ha ett företagsinternt kurs kan du begära ett erbjudande.

Första hjälpen kurs

Pris enligt överenskommelse

Kunskap om första hjälpen är viktigt, och du kan hjälpa till att rädda liv. I denna kurs får du grundläggande kunskaper.

Begär ett erbjudande

Liftutbildning

Pris enligt överenskommelse

Den som använder en lift skall vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Begär ett erbjudande

Säkra lyft

Pris enligt överenskommelse

Arbetsmiljöverket har flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete. I denna kursvill vi förklara hur reglerna hänger ihop.

Begär ett erbjudande

Arbete på hög höjd – Fallskydd

Pris enligt överenskommelse

Denna kurs handlar om grunderna inom personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av höghöjdsarbete.

Begär ett erbjudande

Heta Arbeten

Pris enligt överenskommelse

Arbeten med verktyg och utrustning som skapar gnistor eller alstrar värmen benämns som heta arbeten.

Begär ett erbjudande

ESA – Instruerad person

Pris enligt överenskommelse

Kun en instruerad person kan utföra icke-elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning.

Begär ett erbjudande

Bas P Bas U

Pris enligt överenskommelse

Kursen ger dig de nödvändiga kunskaper du behöver till att verka på ett effektivt tillvägagångssätt i rollen som BAS P och BAS U.

Begär ett erbjudande