Heta Arbeten – 3 490,- SEK

Beställ en internkurs

Alla försäkringsbolag i Sverige ställer som krav på att den som utför heta arbeten på tillfällig arbetsplats, måste ha kunskap och vara behörig. Denna utbildning ger dig som utför som utför sådant arbete rätt kunskap och behörighet.

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor, som svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner. Andra exempel är arbete med varmluftspistol, ogräsbränning eller induktionsvärmare.

Certifiering och ID06

Utbildningen avslutas med ett certifieringstest. Med certifikatet Heta Arbeten Har du också kostnadsfri tillgång till APP Heta Arbeten och kan registera ditt certifikat Heta Arbeten i ID06 Kompetensdatabas.

Nya säkerhetsregler – SBF 506:1

Kursen följer de nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats från 2023: «SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser». 

Certifieringen är giltig i fem år.

Avtalsvillkor för kursdeltagande

Anmäl kursdeltagare här:

Anmälan till en kurs