Utbildning i diisocyanater.

Distanskurs: Alla som använder diisocyanater och diisocyanathaltiga blandningar ska ha genomgått utbildning i säker användning med godkänt resultat. Kursen genomförs som ett distanskurs (1 timme), men alla kursdeltagare får även tillgång till vårt LMS och måste göra en slutprov för att få ett kursbevis.

> Information och registrering

BAM – Bättre arbetsmiljö

Distanskurs: Efter genomförd utbildning har du lärt dig mer om att samverka i arbetsmiljöarbetet, att identifiera risker och arbeta förebyggande, att söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet samt att se samband mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

> Information och registrering

Utbildning i diisocyanater.

Distanskurs: Alla som använder diisocyanater och diisocyanathaltiga blandningar ska ha genomgått utbildning i säker användning med godkänt resultat. Kursen genomförs som ett distanskurs (1 timme), men alla kursdeltagare får även tillgång till vårt LMS och måste göra en slutprov för att få ett kursbevis.

> Information och registrering