Liftutbildning – Pris: 2.990,-.

Svenska myndigheter ställer krav på att arbetstagare som använder lyft kan dokumentera teoretiska och praktiska utbildningar i bruk av dessa. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagaren har den nödvändiga utbildningen. 

Det är viktigt med rätt utbildning och kompetens för att ha en bra arbetsmiljö. Utbildningen följer Liftläroplanen (LLP) som Liftutbildningsrådet (LUR) har satt upp samt givetvis de lagar som finns hos Arbetsmiljöverket. Kurset ger en grundläggande teoretisk och praktisk införande i säker användning av lift. Praksis tas i egen företag.

Innehold i kursen

  • Olika maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Säkerhet
  • Arbetarskydd och lagar

Ett utbildningsbevis utfärdas. Detta gäller i fem år.

 

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Liftutbildning (SE)