Hur köper jag en onlinekurs?
Måste jag gå hela kursen på en gång?
Kan jag gå kursen på min mobiltelefon?
Vad händer när jag har gått kursen?
Har jag en överblick över mina anställda?

 

Ställningsutbildning 2-9 meter

Pris: 3 990,- SEK

Uppförande, ändring eller nedmontering av en ställning skall ledas av en kompetent person med kunskap och erfarenhet av sådant arbete.

Till kursen

Säkra lyft

Pris: 2 990,- SEK

Arbetsmiljöverket har flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete. I denna kursvill vi förklara hur reglerna hänger ihop.

Till kursen

Liftutbildning

Pris: 2 990,- SEK

Den som använder en lift skall vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Till kursen

Bas P Bas U

Pris: 4 990,- SEK

Kursen ger dig de nödvändiga kunskaper du behöver till att verka på ett effektivt tillvägagångssätt i rollen som BAS P och BAS U.

Till kursen

BAM – Bättre arbetsmiljö

Pris: 2990,- SEK

BAM – Bättre arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Till kursen

Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3

Pris: 3 990,- SEK

För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens (APV Steg 1).

Till kursen

Arbete på väg steg 1.1

Pris: 1 990,- SEK

Arbete på väg steg 1.1 gäller personal som endast i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik.

Till kursen

Arbete på hög höjd – Fallskydd

Pris: 1 995,- SEK

Denna kurs handlar om grunderna inom personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av höghöjdsarbete.

Till kursen

ESA – Instruerad person

Pris: 2490,- SEK

Kun en instruerad person kan utföra icke-elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning.

Till Kursen

Första hjälpen kurs

Pris: 1490,- SEK

Kunskap om första hjälpen är viktigt, och du kan hjälpa till att rädda liv. I denna kurs får du grundläggande kunskaper.

Till Kursen