Säkra lyft – Pris: 2.990,-.

Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyft­redskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, person­lyft och upp­ställning av mobila maskiner.

Den här kursen ger dig grundläggande teoretiska kunskaper om bandning, slingning och signalering samt säker användning, kontroll och förvaring av lyftutrustning såsom vajer, fiberband och kedjor med mera. Praktisk utrustningsspecifik utbildning bedrivs i ditt eget företag.

Innehåll i kursen

  • Regler och förordningar.
  • Riskbedömning och ansvar.
  • Belastningsgränser.
  • Signalering och kommunikation.
  • Rätt lyftredskap för uppgiften.
  • Planering av lyftarbete.
  • Kontroll, underhåll och tillsyn.

Ett utbildningsbevis utfärdas. Detta gäller i tre år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Säkra lyft (SE)