Systemfag Sverige AB (org.nr: 559418-6651) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på våra hemsidor www.systemfag.se, portal.systemfag.se och www.bamsystem.se. Denna integritetspolicy gäller för alla tre webbplatser.

Vilka personuppgifter behandlas?

Systemfag Sverige AB samlar in information som:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och mailadress
 • Information om din användning av webbplatsen.
 • Kreditkortsinformation.
 • CV och ansökningar.

Varifrån hämtas informationen?

Informationen erhålls genom formulär på webbsidorna, chattfunktion och information som läggs in manuellt av vår administration när någon blir kund. Att tillhandahålla denna information är frivilligt. Om du väljer att inte tillhandahålla personuppgifterna kan vi hindras från att ge dig tillgång till produkten eller tjänsten.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär.
 • Blanketter vid köp av produkter eller tjänster på våra webbplatser.
 • Blanketter för anmälan till webbseminarier och kurser.
 • Blanketter för rekrytering för jobbannonser.

Hur lagras informationen?

Informationen som samlas in via en när som helst uppdaterad och säker installation av WordPress lagras i en SQL-databas som finns på wp-hosting.no. Information om kunder och potentiella kunder lagras även i vårt CRM-system.

Utlämnande av information till tredje part?

Personuppgifterna delas inte med extern tredje part utan vi använder oss av underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter på uppdrag av Systemfag Sverige AB. Underleverantörer är Learndash LMS och Formidable Forms.

Hur raderas informationen?

Information raderas på begäran genom att kontakta oss.

Vad är syftet?

Personuppgifterna behandlas för att kunna erbjuda och ge tillgång till våra produkter och tjänster. Vi skapar profiler utifrån den information som samlas in, för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge god kundservice. Profilerna är endast baserade på information som du frivilligt ger oss, vi samlar inte in information för detta ändamål från tredje part.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Du har rätt att kräva tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Om du anser att Systemfag Sverige AB inte har respekterat dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att klaga till relevant tillsynsmyndighet. Detta görs genom att skicka ett klagomål till den norska datatilsynet.

Kontaktinformation:

Telefon: + 47 21 41 12 20
E-post: post@systemfag.se
Adresse: Uddevallavägen 3a, 452 31 Strömstad