Ställningsutbildning 2-9 meter – Pris: 3.990,-.

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Efter utbildningen blir du certifierad ställningsmontör.

Innehåll i kursen

  • Regler och lagar för ställningar
  • Föreskrifter
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Skydd mot fall
  • Riskbedömning
  • Planering, uppförande och kontroll
  • Nedmontering

Ett utbildningsbevis utfärdas. Detta gäller i fem år.

Anmäl deltagare här

Boka kurs och antal deltagare här. Skicka oss deltagarnas namn och e-post till post@systemfag.se. Vi skickar sedan användarnamn och lösenord till er alla.

Ställningsutbildning 2-9 meter (SE)